Portal Pogrebi.info priporoča

Odbor pogrebnih dejavnosti

Pogoji poslovanja

 

1. Opredelitev pojmov

Ponudnik storitve spletnega portala  www.Pogrebi.info (v nadaljevanju Pogrebi.info) je podjetje Memoriam d.o.o., Savska cesta 10, Ljubljana (v nadaljevanju ponudnik).

Uporabnik storitve je pravna ali fizična oseba, ki uporablja storitve Pogrebi.info.

Storitve Pogrebi.info so objave osmrtnic in informacij o pogrebih, objava vseh informacij, povezav in nasvetov, namenjenih vsem, ki se soočajo s pogrebom.

Splošni pogoji poslovanja predstavljajo veljaven in zavezujoč sporazum med ponudnikom in uporabniki spletne storitve Pogrebi.info.

Uporabnik se je dolžan pred objavo seznaniti z splošnimi pogoji poslovanja, kar pomeni da se z njimi strinja.

 

2. Predmet storitve

Spletna storitev Pogrebi.info je objava: osmrtnic, informacij o pogrebih, seznama pogrebnih podjetij, ostalih seznamov podjetij,  ter objava informacij, povezav in nasvetov, namenjenih vsem, ki se soočajo s pogrebom.

 

Osmrtnica

Objavo osmrtnice lahko naroči le svojec pokojne osebe.

Za vsebino osmrtnice odgovarja naročnik.

Podatke za objavo lahko pred objavo ponudnik preveri pri ustreznem pogrebnem podjetju.

Ponudnik si pridržuje pravico, da neprimernih vsebin ne objavi in da vsebino objave po lastni presoji prilagodi. Prav tako ima ponudnik pravico, da  vsebino objave prilagodi.

Objava bo vidna na spletni strani od 10 do 30 dni.

Objavljene so samo tiste osmrtnice, katerih objava je bila naročena.

Uporabnik je dolžan objavo naročiti in plačati. Rok plačila je 8 dni po prejemu računa.

 

Seznami podjetij

Seznam podjetij je pripravljen z namenom zagotavljanja koristnih informacij uporabniku.

Ponudnik ne zagotavlja, da je objavljeni seznam podjetij popoln oz. da zajema vsa podjetja z registrirano pogrebno dejavnostjo. Če katero podjetje ne želi (več) objave na spletni strani, naj o tem obvesti ponudnika. Prav tako, če katero podjetje ni objavljeno na seznamu, pa to želi, naj o tem obvesti ponudnika.

 

Ostale informacije, povezave in nasveti

Ostale informacije, povezave in nasveti so pripravljeni z namenom zagotavljanja koristnih informacij uporabniku. Ponudnik skrbi za točnost in ažurnost objavljenih informacij, vendar ne zagotavlja popolne točnosti informacij in ni odgovoren za posledice uporabe informacij. Prav tako ni odgovoren za vsebine na povezanih straneh.

 

3. Odgovornost in kršitve

Uporabnik se strinja, da podjetje Memoriam d.o.o., odgovorne osebe podjetja Memoriam d.o.o., ter z njim povezana podjetja in spletni portal Pogrebi.info, niso odgovorni za morebitno škodo, ki bi lahko nastala kot posledica uporabe storitev Pogrebi.info, vsebin pridobljenih na strani Pogrebi.info, ter napačnega delovanja ali nedelovanja storitev Pogrebi.info.

Uporabnik je kazensko odgovoren za objavo neresničnih podatkov.

V primeru zlorabe spletne storitve Pogrebi.info si ponudnik pridržuje pravico posredovanja podatkov organom pregona.

 

4. Varstvo intelektualne lastnine

Vsebina in dizajni portala Pogrebi.info so last ponudnika. Prepovedano je vsakršno nepooblaščeno razmnoževanje in distribucija ali kakršnakoli drugačna uporaba predmetov storitev portala Pogrebi.info  v kakršnikoli obliki, na komercialni ali na nekomercialni podlagi. Prav tako je prepovedana njihova predelava in/ali uporaba za drug namen kot za namen, za katerega so bili objavljeni na portalu Pogrebi.info.

 

5. Varstvo osebnih podatkov

Posredovanje uporabnikovih osebnih podatkov ponudniku je nujno, da lahko ponudnik izpolnjuje svoje pogodbene obveznosti do uporabnika. Ponudnik zbrane osebne podatke trajno varuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in jih v nobenem primeru ne posreduje tretjim osebam.

 

6. Končne določbe

Ti splošni pogoji veljajo od 1.5.2008 in jih lahko ponudnik kadarkoli spremeni ali dopolni brez vnaprejšnje najave.

Z uporabo spletnega portala Pogrebi.info je uporabnik obveščen o pogojih poslovanja in se z njimi strinja.